کسر غیر قانونی وجه بلیط هواپیما توسط اسنپ؛
سو استفاده اسنپ از اعتماد مردم

اسنپ، برای کنسل کردن بلیط هواپیما آن هم در سه روز قبل از انجام سفر، ۵۰ درصد جریمه اخذ می‌کنند

بیشتر بخوانید