آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با کمک خیران فولاد مبارکه تحسین برانگیز است

رئیس ستاد دیه استان اصفهان گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان اصفهان

بیشتر بخوانید