ورود نهادهای نظارتی به استخدام نمایندگان در نفت

بعد از ابطال مصوبه ویژه‌خواری ۱۱ مدیر نفتی و حذف پایه‌های سازمانی غیرقانونی بهروز نعمتی نماینده سابق مجلس، به تازگی

بیشتر بخوانید