کارگران پالایشگاه آبادان:اگر بتوانیم مهاجرت می‌کنیم

کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان از شرایط تبدیل وضعیت و استخدام‌های وزارت نفت انتقاد کردند. به گزارش” آوای صنعت ”، کارگران

بیشتر بخوانید