تداوم اجرای آموزش کارکنان شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری در شرایط کرونا

مصطفی فلاحی سرپرست منابع انسانی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی درشرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری گفت :در دنیای

بیشتر بخوانید