مدیر عامل شرکت گاز استان همدان:
پيشرفت 79 درصدی پروژه شركت گاز استان همدان در گازرسانی به شهر زاهدان

مدیر عامل شرکت گاز استان همدان پيشرفت نزديك به 79 درصدي پروژه محوله به این شركت در گازرساني به شهر

بیشتر بخوانید