وزیر صمت در جمع فعالان اقتصادی خراسان جنوبی تاکید کرد :
لزوم توجه به ظرفیت های تجاری استان های مرزی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان سفر یک روزه خود به خراسان جنوبی با فعالان اقتصادی استان نشستی برگزار

بیشتر بخوانید