تشدید محدودیت‌های ‌تردد و ورود به مازندران

استاندار مازندران از تشدید محدودیت‌های کرونایی تردد و ورود به مازندران خبر داد و گفت: ‌محدودیت‌های تردد با کد ملی

بیشتر بخوانید