قدردانی استاندار سمنان از عملکرد بانک کشاورزی در دیدار با عضو هیئت مدیره بانک

علیرضا آشناگر استاندار سمنان در جریان سفر فرهاد فنودی عضو هیئت مدیره بانک به این استان ، از اقدامات و

بیشتر بخوانید