مدیر مجتمع فروکروم جغتای خبر داد :
آغاز عملیات اجرایی خط تولید فروسیلیس تا یک ماه آینده

مجتمع فروکروم جغتای عملیات اجرایی خط تولید فروسیلیس را تا یک ماه آینده آغاز می کند. به گزارش آژانس رویدادهای

بیشتر بخوانید