مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز در بازدید از شرکت گاز استان اردبیل: شرکت گاز استان اردبیل پیش قدم در اجرای صدور قبض آنی گاز

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران و هیأت همراه با حضور در شرکت گاز استان اردبیل از

بیشتر بخوانید

روح اله خدارحمی خبرداد: مشارکت بانک کشاورزی در طرح احداث گلخانه٣۵٠هکتاری استان اردبیل

روح اله خدارحمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی از مشارکت این بانک در ٣۵٠ هکتاری گلخانه ای استان

بیشتر بخوانید

روح اله خدارحمی:تلاش می کنیم منابع مالی بانک کشاورزی در مسیر رونق تولید کشاورزی هزینه شود

روح اله خدارحمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: تلاش می کنیم بیشترین منابع مالی این بانک در

بیشتر بخوانید

روح اله خدارحمی:تلاش می کنیم منابع مالی بانک کشاورزی در مسیر رونق تولید کشاورزی هزینه شود

روح اله خدارحمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: تلاش می کنیم بیشترین منابع مالی این بانک در

بیشتر بخوانید