وزیر نیرو در جمع مدیران صنعت آب و برق خراسان جنوبی:آبرسانی به استان‌های محروم حق مسلم مردم است

وزیر نیرو گفت: استان خراسان جنوبی از امروز به بعد باید از برخوردارترین استان‌های کشور قلمداد شود. به گزارش آژانس

بیشتر بخوانید