بانک اقتصادنوين و کارکنان آن به ياری سيل‌ زدگان جنوب کشور شتافتند

با موافقت هيئت ‌مديره بانک اقتصادنوين مبلغ پنج ميليارد ريال و يک روز حقوق کارکنان اين بانک به سيل‌زدگان استان‌هاي

بیشتر بخوانید