استاندار کرمان؛به دیدار کارگران ذغالسنگ در دل معادن خواهم رفت

استاندار کرمان با بیان این مطلب که با همدلی و وفاق از همه ظرفیت های استان در راستای توسعه این

بیشتر بخوانید