به‌عنوان دومین استان صنعتی کشور
“میز اصفهان” در وزارت صمت تشکیل شود

استاندار اصفهان گفت: میزی به‌عنوان “میز اصفهان” به‌منظور پیگیری مشکلات این استان به عنوان دومین استان صنعتی کشور پس از

بیشتر بخوانید