استاندارکرمان تأکید کرد:درآمدهای مالیاتی، مناسب‌ترین جایگزین برای درآمدهای نفتی

استاندار کرمان با بیان اینکه مالیات یکی از راه‌های تأمین منابع مالی دولت است، گفت: معتقدیم در شرایطی که با

بیشتر بخوانید