هشتمین نشست كمیته حفاری كارگروه استانداردسازی برگزار شد

هشتمین نشست كمیته حفاری از كارگروه استانداردسازی صنعت نفت، با موضوع سازه و زیرسازه دکل های حفاری خشکی برگزار شد.

بیشتر بخوانید