جزئیات حمایتی ایمیدرو از استارت آپ های معدن و صنایع معدنی

رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به برنامه حمایتی ایمیدرو از استارت آپ های معدنی با همکاری معاونت علمی و

بیشتر بخوانید