معاون تامین سرمایه راه آهن:استارتاپ ها و ایده بازار صنعت حمل ونقل ریلی

معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن گفت: برگزاری ایده بازار صنعت حمل و نقل ریلی و حمایت

بیشتر بخوانید