سامانه توليد رمز يک‌بار‌ مصرف بانک اقتصادنوين معرفی شد

بانک اقتصادنوين در راستاي ارتقاي امنيت خدمات مبتني بر کارت، سامانه توليد رمز يک‌بار مصرف “ارس” را معرفي کرد. به

بیشتر بخوانید