تاسیس مزارع استخراج بیت کوین در خرابه های صنعتی شوروی سابق

کارخانه های متروکه دوره شوروی سابق در روسیه با تاسیسات استخراج ارز مجازی جانی دوباره گرفته اند. به گزارش آژانس

بیشتر بخوانید