محمد جواد ذبیحی:
کاهش ۷۵ درصدی هزینه‌های ساخت و ارزبری با بومی‌سازی در آگلومراسیون ذوب‌آهن اصفهان

ذوب‌آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت و بنیانگذار صنایع فولادی کشور در ادوار مختلف همواره توانسته است با نیروهای فنی،

بیشتر بخوانید