استراتژی های جدید راه آهن در مرحله تصویب هیات مدیره قرارگرفته است

قائم مقام مدیرعامل راه آهن، طرح تحول سازمانی را یکی از طرح های استراتژیک این شرکت دانست و گفت: استراتژی

بیشتر بخوانید