بهینه‌سازی انرژی در ساختمان‌ها ضرورت دارد

مدیر بهینه‌سازی انرژی در بخش ساختمان شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به رکورد بی‌سابقه مصرف روزانه گاز طبیعی در

بیشتر بخوانید