معاون تحقیقات و معاون انسانی وزارت نیرو:تلاش برای ارتقای وضعیت رفاهی بازنشستگان صنعت آب و برق

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه نگاه کلی بدنه این وزارتخانه حداکثر حمایت از بازنشستگان

بیشتر بخوانید