مدیرعامل شرکت آلومینای ایران اعلام کرد:
اجرای 14 پروژه ارتقای بهره وری درآلومینای ایران

مدیرعامل شرکت  آلومینای ایران اعلام کرد: این شرکت برای ارتقای بهره وری، 14 پروژه اجرا کرده است. به گزارش” آوای

بیشتر بخوانید