همتی از نهایی شدن ادغام دو بانک در بانک سپه در هفته آینده خبر داد

همتی گفت: ظرف هفته آینده ادغام دو بانک حکمت و مهراقتصاد در بانک سپه نهایی خواهد شد. به گزارش” آوای

بیشتر بخوانید

رئیس بانک مرکزی از ادغام برخی بانک‌های خبر داد

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی از رویدادهای مهمی که طی روزهای آینده در حوزه اقتصادی و بانکی رخ

بیشتر بخوانید