فرآیند صدور اقامتگاه سنتی در ۴۸ ساعت انجام می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: فرآیند صدور موافقت اصولی تاسیس بوم گردی و اقامتگاه سنتی

بیشتر بخوانید