نگرانی در احیای معدن سرب ناصرآباد

اگر چه به اعتقاد برخی صاحبنظران احیای معدن راکد سرب و روی در روستای ناصرآباد، بخش کجور را به قطب

بیشتر بخوانید

احیای ۷۵ معدن در استان مرکزی

رییس سازمان صمت استان مرکزی گفت: طبق اهداف تعیین شده در سال جاری، تاکنون ۷۵ معدن در استان مرکزی احیا

بیشتر بخوانید