پتروشیمی صنعتی پیشرو در توسعه صادرات غیرنفتی

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پتروشیمی یکی از ارکان اصلی صنعت نفت ایران در زنجیره

بیشتر بخوانید