تامین مواد اولیه خط قرمز صنعت فولاد است

احمد رویایی مدیرعامل شرکت چندوجهی فولاد لجستیک گفت؛ براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و تا افق ۱۴۰۴ باید سهم حمل‌

بیشتر بخوانید