انتصاب جدید در شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

با حکم علی قلعه نوی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، علی قبادی به سمت مدیرعامل شرکت چند وجهی فولاد لجستیک منصوب

بیشتر بخوانید