کنتورخوان‌های گاز تا اطلاع‌ ثانوی به منازل مردم مراجعه نمی‌کنند

قرائت کنتورهای خانگی و تجاری گاز با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تا اطلاع ثانوی انجام نمی‌شود. به گزارش”

بیشتر بخوانید