قائم مقام مدیرعامل فولاد روهینای جنوب خبر داد
صنعت فولاد سومین صنعت ارزآوری کشور است

احمد امین‌فر، قائم مقام مدیرعامل فولاد روهینای جنوب عنوان کرد: بعد از نفت و پتروشیمی، سومین صنعتی که بیشترین ارزآوری

بیشتر بخوانید