انتصاب مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی لامرد

احسان انصاری با حکم وجیه اله جعفری (معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو) به سمت مدیرعامل منطقه ویژه

بیشتر بخوانید