حداکثر ۲ درصد نازل‌های سوخت کشورغیر استاندارد است

سرپرست مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس سازمان ملی استاندارد گفت: مطابق آزمون‌های انجام شده در سال گذشته، حداکثر دو درصد

بیشتر بخوانید