فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار احداث واحد تولید سیلیکون متال

ایمیدرو فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار برای احداث و راه اندازی یک واحد تولید سیلیکون متال(سیلیسوم فلزی) برگزار می

بیشتر بخوانید