سی ‌و سومين مدرسه “مهر نوين” در شهرستان سروستان استان فارس احداث شد

سي‌وسومين مدرسه “مهر نوين” در شهرستان سروستان استان فارس احداث مي‌شودطي مراسمي عمليات اجرايي احداث سي و سومين مدرسه “مهر

بیشتر بخوانید