مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر:تصویب ٤ سند فنی و علمی ایران در اجلاس بین المللی تفاهم نامه اقیانوس هند

سه سند فنی و یک سند علمی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین المللی تفاهم نامه منطقه ای اقیانوس هند،

بیشتر بخوانید