قائم مقام وزیر صمت در نشست خبری:آرامش مردم در گرو آرامش بازار است

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین نشست خبری خود با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی به

بیشتر بخوانید