تاکید زنگنه بر ضرورت ارتقای پایداری شبکه‌های اتوماسیون صنعت نفت

وزیر نفت در دستورعملی به شرکت‌های اصلی، فرعی و مستقل تابع وزارت نفت با توجه به افزایش احتمال اقدام‌های خرابکارانه

بیشتر بخوانید