علی لاریجانی خواستار لغو فوری تحریم‌های ایران از اتحادیه بین المجالس شد

رئیس مجلس در نامه‌های جداگانه خطاب به رئیس اتحادیه بین المجالس و روسای مجالس کشور‌های اسلامی و آسیایی، خواستار لغو

بیشتر بخوانید