فهرست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ترکیه منتشر شد

 معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران با انتشار اطلاعیه ای فهرست اعضای واجد شرایط جهت نامزدی هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی

بیشتر بخوانید