رئیس اتاق قزوین در دیدار با سفیر فرانسه در تهران؛اقتصاد ایران را بدون نفت اداره می‌کنیم

رئیس اتاق قزوین در دیدار با سفیر فرانسه گفت: بازگشت تحریم‌ها سبب شده تا سعی کنیم اقتصاد خود را بدون

بیشتر بخوانید