وزیر میراث فرهنگی تاکید کرد:
ثبت شخصیت‌ها برای وزارت میراث فرهنگی موضوعیت ندارد

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت: ما در یونسکو می‌توانیم آثار تاریخی را ثبت کنیم که به خوبی

بیشتر بخوانید