ثبت نخستین قرارداد پژوهشی فلات قاره در سامانه وزارت علوم

نخستین قرارداد پژوهش و فناوری شرکت نفت فلات قاره ایران در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ساتع) ثبت شد.

بیشتر بخوانید