در جریان بازدید مدیرکل گمرک تهران از 8 شرکت تولیدی اعلام شد؛آمادگی گمرک تهران برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی

در راستای کمک به واحدهای تولیدی جهت ترخیص به موقع و آسان کالاهای مورد نیاز آنها به ویژه مواد اولیه

بیشتر بخوانید