شاخصه‌های روابط عمومی پیشرو در صنعت نفت

ابوالحسن محمدی/مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی بیش از ۷۰ سال از پیدایش اولین روابط عمومی نوین توسط

بیشتر بخوانید