حادثه انفجار گاز در بازار عامری اهواز

رئیس سازمان آتش نشانی اهواز از وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در بازار عامری اهواز خبر داد و گفت:

بیشتر بخوانید