صرفه جویی ٣٠٠ میلیارد ریالی با بازسازی و راه اندازی توربین رستون در شركت آغاجاری

صرفه جويي ٣٠٠ ميليارد ريالي با بازسازي و راه اندازي توربين رستون در شركت آغاجاري با توان داخلي شركت نفت

بیشتر بخوانید